NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

 

I- UCP 600 bản tiếng anh-PDF

    UCP 600- hướng dẫn = tiếng việt

 

II- Bảo hiểm hàng hoá

        1- Khiếu nại bảo hiểm

        2- Mua bảo hiểm nhập khẩu

        3- Mua bảo hiểm xuất khẩu

        4- Nghiệp vụ bảo hiểm

        5- Thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

        6- Thủ tục khiếu nại bảo hiểm

III-INCOTERM 2000

 

IV- Thanh toán quốc tế

        1- Thủ tục mở L/C

        2- Điều kiện đảm bảo thanh toán bằng vàng

        3- Điều kiện đảm bảo thanh toán ngoại hối

        4- Kiểm tra L/C khi thanh toán

        5- Nội dung thư tín dụng

        6- Phương thức nhờ thu đổi chứng từ

        7- Điều kiện đảm bảo bằng rổ ngoại tệ

        8- Những rủi ro khi thanh toán bằng LC

        9- Những sai sót khi mở L/C, cách sửa

       10- Kiểm tra L/C