CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG

BỘ CHUYÊN NGÀNH

NHÓM MẶT HÀNG

Bộ NN và PTNT

Động thực vật hoang dã

Thuốc thú y và nguyên liệu sx thuốc thú y   

Thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV

Giống cây trồng, vật nuôi                             

Thức ăn, n/liệu sx thức ăn chăn nuôi

Phân bón                                                     

Bộ y tế

Qlý chuyên ngành Bộ y tế

HD thủ tục nhập khẩu thực phẩm

Bộ KHĐT

Đầu tư trong nước

Đầu tư nước ngoài

Chính sách nội địa hoá

HD chính sách nội địa hóa

Hàng CN trọng điểm

HD Hàng CN trọng điểm

Bộ Công Thương

Hướng dẫn thủ tục hội chợ triển lãm

Xăng dầu

Hàng TN-TX-QC

Quản lý nguồn vốn,văn phòng đại diện

 

Bộ Công Thương

 

Chính sách NK Phương tiện vận tải (ô tô, xe máy)

XNK khoáng sản

HD TT nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá

Vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Tài chính

Hàng viện trợ ODA

Cưỡng chế thuế

Cưỡng chế thuế

Mã số Doanh nghiệp

Mã số Doanh nghiệp

Thủ tục XNK tại chỗ

Hướng dẫn TT XNK tại chỗ

Chính sách NK phế liệu

HD nhập khẩu phế liệu

Thuê tài chính

HD thủ tục cho thuê tài chính

Nhập khẩu máy móc TB

HD nhập khẩu máy móc TB

Thuê máy móc TB nước ngoài

HD Thủ tục thuê máy móc TB nước ngoài

Kiểm dịch động thực vật-KTCL

HD kiểm dịch Động thực vật-KTCL

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

Hướng dẫn về xác định xuất xứ hàng hóa

 

Tags: vnexpress, vnexpress.net, tin nhanh, doc bao, tin tuc, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net, vnexpress, vnexpress.net,